ลงทะเบียนสำหรับเครื่องเสียง

 

 

 

ลงทะเบียนสำหรับเครื่องเสียง

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียน Online ภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ) โดยลูกค้าสามารถนำข้อมูลในใบรับประกันที่ได้ จากร้านค้า นำมากรอกในช่องได้เลยครับ

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร. 02-3789900 ต่อ 135, 138

 

 

รายการที่ 1

 

หมวดหมู่สินค้า*                    ตราสินค้า       

 

หมายเลขเครื่อง*       

 

รุ่น*           

 

 

 

 

 

* กรุณาแนบรูปถ่ายใบเสร็จชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านต้องการลงทะเบียน (jpg, jpeg, gif, png )

 

 

เพิ่มรายการลงทะเบียน

ข้อมูลลูกค้า

 

ชื่อ-นามสกุล*       

 

โทรศัพท์*       

อีเมล์*       

 

วันเกิด*                       เดือน                       ปี       

 

ที่อยุ่

 

รหัสไปรษณีย์       

จังหวัด       

ซื้อจากร้านค้า

 

ชื่อร้านค้า*       

 

วันที่ซื้อ       วัน                   เดือน                       ปี*       

 

ต่อไป

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH