SOUNDWEB LONDON
Soundweb London คือระบบที่ให้ความยืดหยุ่น อิสระ ในการออกแบบระบบวงจรเสียงอย่างไร้ขอบเขต ด้วยระบบโปรโตคอลที่ส่งสัญญาณเสียงผ่านทางเน็ทเวิร์คโดยโปรแกรมผ่านซอฟต์แวร์ HiQnet Audio Architect กับอุปกรณ์ Soundweb London ทุกตัวในระบบของคุณ
SOUNDWEB CONTRIO
Soundweb Contrio เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ Soundweb London ซึ่งมี Contrio server สำหรับสำรองและคอย Moniotring ให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง มาพร้อมกับ Contrio wall controller ในครอบครับเดียวกัน เพื่อการควบคุมจากภายนอก เพิ่มความสะดวก หรือเป็นทางเลือกการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH