มิกเซอร์
จากประสบการณ์กว่า 40 ปีในการออกแบบและผลิตมิกเซอร์, Soundcraft เป็นผู้คิดค้น
เสตจบ๊อก
Compact Stagebox คืออุปกรณ์ขยายจำนวน input/output ของมิกเซอร์แบบ Digital ของ Soundcraft, และเป็น option ที่ประหยัดของการเพิ่มจำนวน input/output ให้กับ Mixer Console ตระกูล Vi, Si
OPTION CARDS
ด้วยการเพิ่ม Option Cards ให้กับ Digital Console ทำให้ Console สามาถรองรับการใช้งานกับ Digital system อื่น ๆ ได้

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH