รายละเอียดและสิทธิพิเศษ MAHAJAK PLUS

1. เมื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องเสียงของบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ทุกประเภท และทำการลงทะเบียน    ผ่านเว็บไซต์ รับสิทธิ์ประกันเพิ่ม 3 เดือน
2.  เมื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY และทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
    รับสิทธิ์ประกันเพิ่ม 6 เดือน
3. ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าในเดือนเกิดประเภทเครื่องเสียงของบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
    หรือ ลดทันที 15% เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องเสียงผ่านทาง www.mahajaklife.com  
4. *ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ที่โชว์รูม 
    บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ทุกสาขา (ราคาศูนย์จัดเต็ม)
5. ส่วนลด 10% อะไหล่เครื่องเสียง 
6. **ซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY รับสิทธิ์ในการ ผ่อนชำระ 0% นาน 10     เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ) 
7. ***รับสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อสัญญาบริการเครื่องปรับอากาศ 
8. ****รับสิทธิ์ซื้อเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY เครื่องใหม่ได้ ในราคาพิเศษ (เฉพาะรุ่น)
9. รับข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมของ MAHAJAK ก่อนใคร 
 ***เงื่อนไข
1. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน SOUND CITY และ โชว์รูม บ.มหาจักรฯ ทุกสาขา
2. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ส่วนลดสิทธิ์ในเดือนเกิดใช้กับสินค้าราคาปกติและจำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
5. สิทธิ์ส่วนลดในเดือนเกิด สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะในเดือนเกิดเท่านั้น และรับโค้ดส่วนลดได้ที่ 
    Line: @mahajaklife

6. สิทธิ์ลุ้นรับ PREMIUM GIFT  ในเดือนเกิด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น 
7. ส่วนลด 10% อะไหล่เครื่องเสียงใช้ในการซ่อมเท่านั้น
8. สิทธิ์ในการผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ) ได้เฉพาะราคาปกติเท่านั้น
9.*ลดทันที 20% เมื่อซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ที่โชว์รูม บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ทุกสาขา ลดจากราคาศูนย์จัดเต็มปี 2563 เฉพาะเงินสดเท่านั้น
10. **กรณีซื้อเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY แบบผ่อนชำระ
    เมื่อซื้อสินค้าเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย ได้รับสิทธิ์ในการผ่อนชำระ 0% เป็นเวลา 10 เดือน ในราคา SHOWROOM 
    (ราคาศูนย์จัดเต็ม)
11. ***การซื้อสัญญาบริการเครื่องปรับอากาศ 
    11.1 ได้รับแผ่นฟอกอากาศ NANO FILTER จำนวน 1 คู่ สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 –     24,000 Btu/h
    11.2 ได้รับแผ่นฟอกอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศประเภท FDT และ FDE
    11.3 รับส่วนลดส่วนลดอะไหล่ 10 – 15% (*ขึ้นอยู่กับระดับของสัญญาบริการ) 
    11.4 รับส่วนลดน้ำยาสารทำความเย็น 10 – 30% (*ขึ้นอยู่กับระดับของสัญญาบริการ) 
12. ****รับสิทธิ์ซื้อเครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTY เครื่องใหม่ในราคาพิเศษ 
    12.1 รุ่น SRK10CRV-S1 ขนาด 9,000 Btu/h ราคา 9,400 บาท (จำกัดจำนวน 23 ชุด)
    12.2 รุ่น SRK10CRS-S1 ขนาด 9,000 Btu/h ราคา 9,800 บาท (จำกัดจำนวน 44 ชุด)
    13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ฝ่ายเครื่องเสียง 02-256-0020 และฝ่ายเครื่องปรับอากาศ 02-378-9999 หรือ www.mahajak.com

 

ไทย  |  ENGLISH